Informacja dla osób z niepełnosprawnościami


  Nabór do służby cywilnej odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 z późn. zm.).

  Art. 29a

  1. W toku naboru komisja, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 5, wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia dyrektorowi generalnemu urzędu celem zatrudnienia wybranego kandydata.

  2. Jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1.

  Art. 28, ust. 2b. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 29a ust. 2, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

  Dostępność - informacja dla osób z niepełnosprawnościami


  ilość wyświetleń: 1251
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2019-04-09 14:31:21 Krzysztof Śliwiński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-04-09 14:31:21 przez Krzysztof Śliwiński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra