Archiwum zakładowe


  ZAKRES DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
  1. Archiwum zakładowe gromadzi materiały archiwalne (kategoria A) i dokumentację niearchiwalną (kategoria B).
  2. Do zakresu działania archiwum zakładowego należy:
      a) przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych,
      b) przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych akt oraz prowadzenie pełnej ich ewidencji,
      c) udostępnianie akt,
      d) przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych (kategoria A) do AAN zgodnie z obowiązującymi terminami,
      e) inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia po uprzednim uzyskaniu zgody AAN,
      f) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie postępowania z wszelką dokumentacją.

  UDOSTĘPNIANIE AKT
  1. Udostępnianie akt odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym w archiwum zakładowym na podstawie karty udostępniania (druk), za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, która dane akta wytworzyła.
  2. Korzystanie z akt do celów naukowo-badawczych i innych odbywa się na miejscu w archiwum zakładowym, stosownie do przepisów:
      - ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), 
      - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz.36).
      - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
      - ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 poz. 1167 ze zm.),
      - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016, poz. 1764)
       - rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. poz. 1743),

      - aktów wykonawczych do w/w ustaw. 
  3. Archiwum zakładowe udostępnia na miejscu kompletne akta (teczki), a nie pojedyncze dokumenty wyjęte z teczek.

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 13812
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2015-05-07 07:48:23 Lidia Banaś
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-05-07 07:48:23 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra