Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zbiorcza informacja o petycjach

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 przez Głównego Lekarza Weterynarii

27 Czerwiec 2018
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) informuję,...

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii, które wpłynęły w 2018 roku do Głównego Inspektoratu Weterynarii.

26 Czerwiec 2019
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) informuję,...