Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zamówienia publiczne

Informacja dot. planu postępowań o udzielenie zamówień GIW w 2020 r.

11 Maj 2020
W 2020 r. Główny Inspektorat Weterynarii nie przewiduje przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29...

2020 - Zaproszenie do złożenia oferty - Zakup i dostawa tonerów (oryginalnych, fabrycznie nowych) do Głównego Inspektoratu Weterynarii

24 Marzec 2020
W związku z oczywistymi omyłkami pisarskimi w oznaczeniu modeli drukarek w pozycjach 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16,...