do góry ^

Ochrona danych osobowych


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO), Główny Lekarz Weterynarii  informuje, że:

  1. W ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89);
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków prawnych nałożonych na Głównego Lekarza Weterynarii mocą prawa unijnego i krajowego, w szczególności;
  1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji sprawy, z którą osoba fizyczna zwraca się do Głównego Lekarza Weterynarii;
  2. Główny Lekarz Weterynarii nie posiada uprawnień do wydawania decyzji,  o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile;
  3. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach;
  4. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  5. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Głównym Inspektoracie Weterynarii możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest pan Sławomir Rybiński pod adresem mailowym: iod@wetgiw.gov.pl lub telefonicznym: (48) 22 623 24 81;
  6. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane w Głównym Inspektoracie Weterynarii  ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 osoba odpowiedzialna
wytworzenie Piotr Maciejczyk
wprowadzenie 2018-05-25 13:26:40 przez Piotr Maciejczyk
treść opublikowana 2018-05-25 13:26:40 przez Piotr Maciejczyk

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej