Lista wszystkich artykułów z kategorii: Załatwianie spraw

Informacja o sposobie załatwiania spraw w czasie obowiązywania stanu epidemii

10 Kwiecień 2020
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów...

Skargi i wnioski

09 Wrzesień 2017
Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz z art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego każdy...

Petycje

09 Wrzesień 2017
Petycje Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej...

Opłaty skarbowe

09 Wrzesień 2017
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 2 oraz cz. IV załącznika do ustawy z dnia 16...