Podstawy prawne działania urzędu


  Główny Inspektorat Weterynarii został utworzony na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.). Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz zmiany statutu Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz. U. Nr 162, poz. 1153) ze struktury organizacyjnej ówczesnego Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w ramach dekoncentracji resortowej, wyłączono Departament Weterynarii i utworzono Główny Inspektorat Weterynarii.
  W świetle art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2022 poz. 2629 ze zm.) Główny Inspektorat Weterynarii jest urzędem, za pomocą którego swoje zadania wykonuje Główny Lekarz Weterynarii.
  Organizację Głównego Inspektoratu Weterynarii określa zarządzenie nr 34 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii (Dz. Urz z 2008 r. Nr 31, poz. 38 ze zm.). Zarządzenie zmienione zarządzeniem nr 49 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2016 r. i zarządzeniem nr 71 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2019 r., zarządzeniem nr 13 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 25 kwietnia 2023 r. i zarządzeniem nr 23 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2023 r..


  W skład Głównego Inspektoratu Weterynarii wchodzą:
  1) Biuro Budżetowo-Finansowe;
  2) Biuro Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego;
  3) Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą;
  4) Biuro Kontroli;
  5) Biuro Prawne;
  6) Biuro Organizacyjne;
  7) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
  8) Biuro ds. Granic;
  9) Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji;
  10) Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt;
  11) Biuro ds. Laboratoriów;
  12) Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego;
  13) Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych;
  14) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.


  ilość wyświetleń: 22960
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2015-05-06 09:58:23 Manuela Rak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-05-06 09:58:23 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra