Podstawy prawne działania urzędu


  Główny Inspektorat Weterynarii został utworzony na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.). Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz zmiany statutu Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz. U. Nr 162, poz. 1153) ze struktury organizacyjnej ówczesnego Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w ramach dekoncentracji resortowej, wyłączono Departament Weterynarii i utworzono Główny Inspektorat Weterynarii.
  W świetle art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2016 poz. 1077 ze zm.) Główny Inspektorat Weterynarii jest urzędem, za pomocą którego swoje zadania wykonuje Główny Lekarz Weterynarii.
  Organizację Głównego Inspektoratu Weterynarii określa Zarządzenie Nr 34 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii (Dz. Urz z 2008 r. Nr 31, poz. 38 ze zm.). Zarządzenie zmienione Zarządzeniem Nr 49 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2016 r. i Zarządzeniem Nr 71 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2019 r..


  W skład Głównego Inspektoratu Weterynarii wchodzą:
  1) Biuro Budżetowo-Finansowe;
  2) Biuro Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego;
  3) Biuro do Spraw Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą;
  4) Biuro Kontroli;
  5) Biuro Prawne;
  6) Biuro Organizacyjne;
  7) Biuro do Spraw Granic;
  8) Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji;
  9) Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt
  10) Stanowisko do Spraw Laboratoriów;
  11) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego;
  12) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych;
  13) Stanowisko ds. BHP i p.poż.


  ilość wyświetleń: 22142
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2015-05-06 09:58:23 Manuela Rak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-05-06 09:58:23 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra