Informacja o wymaganych dokumentach i oświadczeniach


  Oświadczenia i klauzula informacyjna dla kandydatów (DOC)

   

  Korpus służby cywilnej w GIW - wymagane dokumenty i oświadczenia

  • podpisane własnoręcznie życiorys i list motywacyjny; życiorys powinien zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celach związanych z rekrutacją i zatrudnieniem."
  • podpisana własnoręcznie klauzula informacyjna dla kandydata,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • inne, zgodnie z ogłoszeniem.

   

  Stanowiska granicznych lekarzy weterynarii - wymagane dokumenty i oświadczenia

  • podpisane własnoręcznie życiorys i list motywacyjny; życiorys powinien zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celach związanych z rekrutacją i zatrudnieniem.",
  • podpisana własnoręcznie klauzula informacyjna dla kandydata,
  • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegom
  • inne, zgodnie z ogłoszeniem.

  ilość wyświetleń: 4804
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2017-02-02 11:18:51 Józef Brudnowski
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-02-02 11:18:51 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra