do góry ^
 • Jesteś tutaj
 • Główny Inspektorat Weterynarii

Elektroniczne skrzynki podawcze GrIW


Zgłoszenie zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do weterynaryjnej kontroli granicznej.

Importerzy zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego (lub upoważniona agencja spedycyjna, przedstawiciel itp.) mogą składać do właściwego Granicznego Inspektoratu Weterynarii zgłoszenie importowe w wersji elektronicznej. Zgłoszenie wymaga bezpiecznego podpisu elektronicznego. 
Powiadomienie Granicznego Lekarza Weterynarii o wwozie może się również odbywać w trybie prenotyfikacji, która nie wymaga bezpiecznego podpisu elektronicznego.

 Formularze zgłoszenia/prenotyfikacji do pobrania:

Formularz dla zwierząt żywych (zgłoszenie/prenotyfikacja na 24 godz. przed wwozem) 

CVED A: pdf
  doc
  xls

Formularze dla produktów pochodzenia zwierzęcego (zgłoszenie/prenotyfikacja z wyprzedzeniem przed wwozem) 

CVED P: pdf
  doc
  xls

Ważne. Aby skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej nie trzeba mieć bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wymaga to jednak uprzedniego, jednorazowego założenia konta na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP a następnie zalogowania się.

Instrukcja rejestracji petenta na Elektronicznej Platformie Usług Publicznych ePUAP.

  • Wniesienie zgłoszenia w formie elektronicznej nie wymaga uiszczenia opłaty.
 
 • Zgłoszenia są przyjmowane w godzinach urzędowania Granicznych Inspektoratów Weterynarii.

Kolejność działania:

 1. jeśli importer nie ma jeszcze konta na platformie ePUAP, najpierw powinien je założyć zgodnie z powyższą instrukcją,

 2. pobrać i wypełnić formularz CVED A/P,

 3. wskazać jeden z poniższych Granicznych Inspektoratów Weterynarii, do którego kierowane jest zgłoszenie - nastąpi przejście na platformę ePUAP, 

 4. zalogować się na platformie ePUAP podając uzyskany przy rejestracji login i hasło,

 5. na platformie ePUAP  w polu załącznik wskazać lokalizację formularza i kliknąć wyślij.

Zgłoszenie kieruję do Granicznego Inspektoratu Weterynarii:


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi:

 1. Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika nie może przekroczyć 3 MB.

 2. Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.

 3. Akceptowane są formaty elektroniczne wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766):

 • txt

 • rtf minimum wersja 1.6

 • pdf minimum wersja 1.4

 • doc

 • open dokument minimum wersja 1.0


Informacje dodatkowe na temat elektronicznej skrzynki podawczej i bezpiecznego podpisu elektronicznego.


Jednocześnie informujemy, że jest możliwość prenotyfikacji wwozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego przy użyciu systemu TRACES

Kolejność działania importera:

 1. jeśli importer nie posiada adresu poczty elektronicznej, najpierw powinien założyć konto na dowolnym serwerze pocztowym
 2. kliknąć link  Zgłoszenie nowego użytkownika  na stronie  TRACES
 3. wpisać adres poczty elektronicznej (wcześniej nigdy nie zgłaszany do TRACES) oraz inne wymagane informacje o importerze i przydzielić Posterunek Kontroli Granicznej (PKG), do którego będą zgłaszane wwozy
 4. w przypadku przedłużającego się oczekiwania na rejestrację skontaktować się z PKG 
 5. po uzyskaniu potwierdzenia rejestracji z TRACES zalogować się do systemu 
 6. wypełnić 1-szą stronę dokumentu CVED-A lub CVED-P postępując zgodnie z poniżej zamieszczoną instrukcją.

Uwaga.
Jeśli importer przewiduje możliwość zgłaszania wwozu do kilku Granicznych Inspektoratów Weterynarii powinien zgłosić wniosek o rejestrację w każdym z tych GrIW, za każdym razem podając inny (wcześniej nie zgłoszony do TRACES) adres poczty elektronicznej.

Instrukcja postępowania w systemie TRACES

 osoba odpowiedzialna
wytworzenie 2012-10-26 Józef Brudnowski
wprowadzenie 2015-05-06 10:56:38 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-05-06 10:56:38 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej