Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi


  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

  dyrektor - 
  telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 10 65
  faks (+ 48) 22 623 22 63
  wet@wetgiw.gov.pl

   

  Do zadań Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi należy wykonywanie zadań, w tym przygotowywanie projektów zarządzeń, związanych z realizacją przez Głównego Lekarza Weterynarii lub Dyrektora Generalnego spraw związanych z:

  1. a) nawiązaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy pracowników Inspektoratu oraz granicznych lekarzy weterynarii i ich zastępców;

  b) sporządzaniem i aktualizacją opisów stanowisk pracy pracowników Inspektoratu oraz wojewódzkich i granicznych lekarzy weterynarii i ich zastępców, a także koordynowaniem procesu ich wartościowania;

  c) naborem na wolne stanowiska pracy w Inspektoracie oraz na stanowiska granicznych lekarzy weterynarii oraz ich zastępców;

  d) prowadzeniem obsługi spraw socjalnych pracowników oraz emerytów Głównego Inspektoratu Weterynarii;

  e) sporządzaniem miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań wynikających z przepisów dotyczących prawa pracy i służby cywilnej dla jednostek zewnętrznych; przygotowywaniem zestawień, informacji, analiz merytorycznych na potrzeby wewnętrzne Inspektoratu;

  f) etyką w służbie cywilnej;

  g) dostępnością urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami;

  h) współpracą z wojewodami oraz wojewódzkimi inspektoratami weterynarii przy prowadzeniu spraw pracowniczych wojewódzkich lekarzy weterynarii oraz ich zastępców, będących w zakresie działania Głównego Lekarza Weterynarii;

  i) ewidencjonowaniem oraz wydawaniem pełnomocnictw i upoważnień do działania w imieniu Głównego Lekarza Weterynarii i Dyrektora Generalnego;

  1. Przygotowywaniem projektów zarządzeń, związanych z realizacją przez Głównego Lekarza Weterynarii lub Dyrektora Generalnego spraw związanych z rozwojem zawodowym pracowników Głównego Inspektoratu Weterynarii.

   

  W Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi wyodrębnia się:

  1. Wydział do spraw Kadr, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1
  2. Zespół do spraw Szkoleń, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 2

  ilość wyświetleń: 625
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-08-07 10:51:14 Piotr Maciejczyk
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-08-07 10:51:14 przez Piotr Maciejczyk
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra