do góry ^
  • Jesteś tutaj
  • Główny Inspektorat Weterynarii

Biuro Kontroli


ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

dyrektor - Krystyna Lipińska
telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 20 89
faks (+ 48) 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

 

Do zadań Biura Kontroli należy prowadzenie kontroli działalności wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii oraz prowadzenie spraw związanych z audytami kontroli urzędowych, w tym w szczególności:

1)    ustalanie szczegółowych zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zadań Biura;
2)    przygotowywanie okresowych planów kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie właściwości biura oraz przeprowadzanie kontroli, sporządzanie informacji o wynikach kontroli oraz monitorowanie wyników kontroli;
3)    przygotowywanie założeń rocznego planu audytów kontroli urzędowych realizowanych przez jednostki organizacyjne Inspekcji Weterynaryjnej;
4)    prowadzenie zbioru programów audytów zatwierdzonych przez poszczególne organy audytowe;
5)    opracowywanie materiałów do rocznego przeglądu audytów realizowanych przez jednostki organizacyjne Inspekcji Weterynaryjnej, w tym w zakresie oceny wykonywania wieloletniego krajowego planu kontroli;
6)    przeprowadzanie audytów kontroli urzędowych wykonywanych przez wojewódzkich i granicznych lekarzy weterynarii;
7)    przeprowadzanie kontroli dokumentacji audytów realizowanych przez organy audytowe szczebla wojewódzkiego.

W Biurze Kontroli wyodrębnia się:

1)    Zespół ds. Kontroli, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 1 w zakresie zadań kontrolnych;
2)    Zespół ds. Audytu, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 3-6 oraz pkt 1 w zakresie zadań audytowych.

 

 osoba odpowiedzialna
wytworzenie Lidia Banaś
wprowadzenie 2015-06-02 12:26:11 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-06-02 12:26:11 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej