Biuro Kontroli


  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

  dyrektor - Paweł Kobylarz
  telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 20 89
  faks (+ 48) 22 623 14 08
  wet@wetgiw.gov.pl

  1. Do zadań Biura Kontroli należy prowadzenie spraw z zakresu audytu kontroli urzędowych oraz kontroli w administracji rządowej (z wyłączeniem kontroli granicznych inspektoratów weterynarii), związanych z realizacją następujących zadań Głównego Lekarza Weterynarii:

  1) kierowanie Inspekcją, w tym:

  a) ustalanie ogólnych kierunków działania i wydawanie instrukcji określających sposób postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej,

  b) zarządzanie ryzykiem w ww. zakresie, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego;

  2) kontrolowanie wojewódzkich i powiatowych organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie wykonywania zadań innych niż związane
  z weterynaryjną kontrolą graniczną;

  3) zarządzanie audytem kontroli urzędowych realizowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, w tym przeprowadzanie audytów w wojewódzkich
  i granicznych inspektoratach weterynarii, koordynacja działań w obszarze audytów realizowanych przez wojewódzkie inspektoraty weterynarii oraz organizowanie szkoleń dla pracowników Inspekcji realizujących audyty kontroli urzędowych.

  2. W Biurze Kontroli wyodrębnia się:

  1) Zespół do spraw Kontroli, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 1 i 2;

  2) Zespół do spraw Audytu, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 1 i 3.

   


  ilość wyświetleń: 17279
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2015-06-02 12:26:11 Lidia Banaś
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-06-02 12:26:11 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra