Biuro do spraw Laboratoriów


  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

  dyrektor - Anna Romaniak
  telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 10 65
  faks (+ 48) 22 623 22 63
  wet@wetgiw.gov.pl

  Do zadań Stanowiska do spraw Laboratoriów prowadzenie spraw z zakresu badań laboratoryjnych, systemu laboratoriów urzędowych, monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w wydzielinach i wydalinach zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt oraz w produktach pochodzenia zwierzęcego, nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem laboratoryjnego systemu teleinformatycznego, związanych z realizacją następujących zadań Głównego Lekarza Weterynarii:

  1) kierowanie Inspekcją, w tym:

  a) ustalanie ogólnych kierunków działania i wydawanie instrukcji określających sposób postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej;

  b) opracowywanie i wdrażanie strategii badań laboratoryjnych oraz weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej;

  c) koordynacja działań ww. organów, w tym w ramach systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w ww. zakresie (m.in. CELAB);

  d) zarządzanie ryzykiem w ww. zakresie, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego;

  e) organizowanie szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii w ww. zakresie;

  2) prowadzenie pierwszoinstancyjnych postępowań administracyjnych w ww. obszarze;

  3) wyznaczanie laboratoriów do prowadzenia badań urzędowych;

  4) prowadzenie spraw związanych z postępowaniami wyjaśniającymi związanymi z wykryciem w ramach programów monitoringowych substancji niedozwolonych lub pozostałości;

  5) utrzymywanie rezerwy środków niezbędnych do diagnozowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe;

  6) prowadzeniem spraw związanych z wyrobami do diagnostyki in vitro stosowanymi w medycynie weterynaryjnej.


  ilość wyświetleń: 10775
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2015-06-05 13:27:59 Lidia Banaś
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-06-05 13:27:59 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra