Opłaty skarbowe


  Opłata skarbowa od decyzji administracyjnej

  Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz poz. 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), wydanie decyzji administracyjnej podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Zgodnie z art. 8 ww. ustawy, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. W świetle art. 12 tej ustawy organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). W związku z powyższym opłatę należy uiścić w kasie lub na rachunek Urzędu M. St. Warszawy Dz. Śródmieście.

  W przypadku złożenia wniosku o wydanie zatwierdzenia warunków występów zwierząt, o których mowa w art. 15 ust. 1  oraz ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 572), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, opłata za wniosek wynosi 63 złote i 82 grosze.

  Nieuiszczenie należności skutkować będzie zwrotem wniosku, stosownie do treści art. 261 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

  Dane do wpłaty:

  Adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Śródmieście
  ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,
  NIP: 526-26-54-610
  Numer konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
  Tytułem: Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej

  Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

  Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 2 oraz cz. IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł.

  Zgodnie z art. 8 ww. ustawy, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. W świetle art. 12 tej ustawy organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). W związku z powyższym opłatę należy uiścić w kasie lub na rachunek Urzędu M. St. Warszawy Dz. Śródmieście.

  Dane do wpłaty:

  Adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Śródmieście
  ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,
  NIP: 526-26-54-610
  Numer konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
  Tytułem: Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

   


  ilość wyświetleń: 15869
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2017-09-09 10:55:35 Lidia Banaś
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-09-09 10:55:35 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra