2006 - Informacja o zawarciu umowy - tłumaczenia


  Główny Inspektorat Weterynarii

  16 października 2006 r.

  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa
  NIP: 526-22-83-496
  GIWorg 221 – 3/2006

   

   

  INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

   

  Stosownie do treści art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (GIWorg 221- 3/2006), którego przedmiotem było „Pisemne tłumaczenie dokumentów i konsekutywne tłumaczenia z zakresu działalności Głównego Inspektoratu Weterynarii, z języka polskiego na język rosyjski oraz z języka rosyjskiego na język polski, w ramach projektu „Zapoznanie ukraińskiej administracji weterynaryjnej z przepisami weterynaryjnymi Unii Europejskiej” w zakresie części 1 i 2 wygrała firma Biuro Tłumaczeń Global Target Communication Sp. z o.o., ul. Pelplińska 8b, 01-683 Warszawa, proponując:
  W zakresie części 1 cenę brutto w wysokości: 48,80 zł za jedną znormalizowaną stronę tekstu.
  W zakresie części 2 ceny brutto w wysokości:
  213,50 zł za jedną godzinę zegarową w przedziale do 8 godzin;
  213,50 zł za jedną godzinę zegarową w przedziale powyżej 8 godzin.


  ilość wyświetleń: 6382
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Józef Brudnowski
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra