Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej


  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

  Anna Majda
  telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 10 65
  faks (+ 48) 22 623 22 63
  wet@wetgiw.gov.pl

  Do zadań Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej należy prowadzenie spraw (w tym przygotowywanie projektów  zarządzeń) związanych z realizacją zadań Głównego Lekarza Weterynarii i Dyrektora Generalnego w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności:

  1) prowadzenie szkoleń wstępnych w zakresie bhp oraz metodyki udzielania instruktażu stanowiskowego oraz organizowanie szkoleń okresowych w zakresie bhp;

  2) monitorowanie zagrożeń zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń;

  3) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy oraz chorób zawodowych;

  4) prowadzenie ewidencji z ww. zakresu, w tym rejestrów wypadków, chorób zawodowych, badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy.


  ilość wyświetleń: 6215
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2015-06-05 13:25:12 Lidia Banaś
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-06-05 13:25:12 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra