do góry ^
  • Jesteś tutaj
  • Główny Inspektorat Weterynarii

Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej


ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Anna Majda
telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 10 65
faks (+ 48) 22 623 22 63
wet@wetgiw.gov.pl

 

Do zadań Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej należy realizacja zadań zapewniających przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) oraz ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności realizacja spraw w zakresie:

1) prowadzenia szkoleń wstępnych w zakresie bhp oraz metodyki udzielania instruktażu stanowiskowego;

2) organizowania szkoleń okresowych w zakresie bhp;

3) informowania Dyrektora Generalnego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowania z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń;

4) opiniowania szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy;

5) współudziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy oraz chorób zawodowych;

6) prowadzenia dokumentacji i rejestrów:

a) wypadków przy pracy,
b) wypadków w drodze do pracy i z pracy,
c) chorób zawodowych,
d) badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy;

7) współdziałania z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami Inspektoratu oraz zlecania, w uzasadnionych przypadkach, upoważnionej jednostce badań czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy;

8) doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp;

9) inicjowania i popularyzacji problematyki bhp oraz ergonomii;

10) prowadzenia spraw związanych z problematyką ochrony przeciwpożarowej.osoba odpowiedzialna
wytworzenie Lidia Banaś
wprowadzenie 2015-06-05 13:25:12 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-06-05 13:25:12 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej