Oferty pracy


  Dokumenty można przesłać również drogą elektroniczną na adres praca@wetgiw.gov.pl lub na skrzynkę podawczą urzędu (ePUAP). Dokumenty powinny zawierać wszystkie niezbędne klauzule oraz być podpisane w formie elektronicznej lub własnoręcznie (skany w formacie pdf). W tytule wiadomości proszę wpisać stanowisko, którego aplikacja dotyczy, oraz numer ogłoszenia.

   

  Oferty pracy w Inspekcji Weterynaryjnej (Powiatowe Inspektoraty Weterynarii)

   

  Nr oferty Stanowisko, miejsce wykonywania pracy, jednostka * Termin składania dokumentów Status naboru
  121618 Starszy inspektor ds. farmacji w Biurze Pasz, Farmacji i Utylizacji 9-06-2023 w toku
  121394 Główny specjalista ds. ochrony zwierząt, handlu i obrotu zwierzętami oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt w Wydziale ds. Ochrony Zwierząt, Handlu i Obrotu Zwierzętami oraz Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 4-06-2023 w toku
  121228 Referendarz ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 2-06-2023 w toku
  121096 Specjalista ds. farmacji w Biurze Pasz, Farmacji i Utylizacji 29-05-2023 w toku
  120881 Starszy Specjalista ds. kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej w Biurze Kontroli 26-05-2023 w toku
  120879 Główny Specjalista ds. eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego 26-05-2023 w toku
  120824 Główny specjalista ds. ochrony zwierząt, handlu i obrotu zwierzętami oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt w Wydziale ds. Ochrony Zwierząt, Handlu i Obrotu Zwierzętami oraz Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 26-05-2023 w toku
  120291 Główny specjalista ds. ochrony zwierząt, handlu i obrotu zwierzętami oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt w Wydziale ds. Ochrony Zwierząt, Handlu i Obrotu Zwierzętami oraz Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 15-05-2023 wynik naboru
  120010 Referendarz ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą (ogłoszenie w celu zastępstwa) 8-05-2023 wynik naboru
  119931 Starszy Specjalista ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych w Stanowisku ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych 8-05-2023 wynik naboru
  119383 Referendarz ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 28-04-2023 wynik naboru
  119379 Główny Specjalista ds. eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego 28-04-2023 wynik naboru
  119378 Starszy Specjalista ds. kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej w Biurze Kontroli 28-04-2023 wynik naboru
  118953 Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 17-04-2023 wynik naboru
  118721 Główny specjalista ds. ochrony zwierząt, handlu i obrotu zwierzętami oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt w Wydziale ds. Ochrony Zwierząt, Handlu i Obrotu Zwierzętami oraz Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 14-04-2023 wynik naboru
  118494 Referendarz ds. eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego 9-04-2023 wynik naboru
  118274 Referendarz ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 4-04-2023 wynik naboru
  118057 Główny specjalista ds. eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego (2 etaty) 2-04-2023 wynik naboru
  117985 Starszy specjalista ds. kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej w Biurze Kontroli 1-04-2023 wynik naboru
  117794 Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 28-03-2023 wynik naboru
  117793 Referendarz ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą (ogłoszenie w celu zastępstwa) 23-03-2023 wynik naboru
  117461 Główny specjalista ds. ochrony zwierząt, handlu i obrotu zwierzętami oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt w Wydziale ds. Ochrony Zwierząt, Handlu i Obrotu Zwierzętami oraz Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 24-03-2023 wynik naboru
  117000 Starszy specjalista ds. nadzoru bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego 14-03-2023 wynik naboru
  116999 Referendarz ds. eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego 14-03-2023 wynik naboru
  116992 Główny specjalista ds. eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego (2 etaty) 14-03-2023 wynik naboru
  116623 Starszy specjalista ds. kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej w Biurze Kontroli 10-03-2023 wynik naboru
  116255 Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 3-03-2023 wynik naboru
  116245 Główny specjalista ds. ochrony zwierząt, handlu i obrotu zwierzętami oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt w Wydziale ds. Ochrony Zwierząt, Handlu i Obrotu Zwierzętami oraz Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 3-03-2023 wynik naboru
  115996 Referent prawny w Biurze Prawnym (ogłoszenie w celu zastępstwa) 26-02-2023 wynik naboru
  115159 Referendarz ds. chorób zakaźnych zwierząt w Wydziale do spraw Chorób Zakaźnych Zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 13-02-2023 wynik naboru
  115157 Specjalista ds. pasz w Biurze Pasz, Farmacji i Utylizacji 13-02-2023 wynik naboru
  113301 Główny specjalista ds. ochrony zwierząt, handlu i obrotu zwierzętami oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt w Wydziale ds. Ochrony Zwierząt, Handlu i Obrotu Zwierzętami oraz Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt  13-02-2023 wynik naboru
  114815 Referendarz ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 10-02-2023 wynik naboru
  114440 Starszy specjalista ds. kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej w Biurze Kontroli 4-02-2023 wynik naboru
  114438 Specjalista ds. nadzoru importu i tranzytu w Biurze Granic 4-02-2023 wynik naboru
  114437 Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 4-02-2023 wynik naboru
  113966 Referent prawny w Biurze Prawnym (ogłoszenie w celu zastępstwa) 27-01-2023 wynik naboru
  113666 Główny specjalista ds. eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego (2 etaty) 21-01-2023 wynik naboru
  113414 Starszy specjalista ds. nadzoru importu i tranzytu w Biurze Granic 15-01-2023 wynik naboru
  113374 Starszy specjalista ds. kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej w Biurze Kontroli 15-01-2023 wynik naboru
  113320 Referendarz ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 15-01-2023 wynik naboru
  113317 Specjalista ds. nadzoru importu i tranzytu w Biurze Granic 15-01-2023 wynik naboru
  113316 Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 15-01-2023 wynik naboru
  113315 Referendarz ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 15-01-2023 wynik naboru
  112932 Główny specjalista ds. rozwoju zawodowego i szkoleń w Biurze Organizacyjnym 09-01-2023 wynik naboru
  112408 Główny specjalista ds. eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego (2 etaty) 27-12-2022 wynik naboru
  112100 Referent prawny w Biurze Prawnym (ogłoszenie w celu zastępstwa) 20-12-2022 wynik nabroru
  111406 Starszy inspektor ds. nadzoru importu i tranzytu w Biurze Granic 10-12-2022 wynik naboru
  111403 Specjalista ds. nadzoru importu i tranzytu w Biurze Granic 10-12-2022 wynik naboru
  111401 Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 10-12-2022 wynik naboru
  111254 Główny specjalista ds. eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego (2 etaty) 5-12-2022 wynik naboru
  110831 Referendarz ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 29-11-2022 wynik naboru
  110156 Główny specjalista ds. chorób zakaźnych zwierząt w Wydziale do spraw Chorób Zakaźnych Zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 19-11-2022 wynik naboru
  110151 Starszy specjalista ds. finansowania zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole do spraw Finansowania Zwalczana Chorób Zakaźnych Zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 19-11-2022 wynik naboru
  110149 Starszy inspektor ds. nadzoru importu i tranzytu w Biurze Granic 19-11-2022 wynik naboru
  110147 Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 19-11-2022 wynik anboru
  110005 Starszy specjalista ds. kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej w Biurze Kontroli 18-11-2022 wynik naboru
  109482 Główny specjalista ds. budżetowo-finansowych w Biurze Budżetowo-Finansowym 9-11-2022 wynik naboru
  109206 Referendarz ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 6-11-2022 wynik naboru
  109205 Specjalista ds. nadzoru importu i tranzytu w Biurze Granic 6-11-2022 wynik naboru
  108847 Starszy inspektor ds. nadzoru importu i tranzytu w Biurze Granic 31-10-2022 wynik naboru
  108578 Starszy specjalista ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 31-10-2022 wynik naboru
  108577 Główny specjalista ds. chorób zakaźnych zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 31-10-2022 wynik naboru
  108544 Starszy specjalista ds. finansowania zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 31-10-2022 wynik naboru
  108576 Główny specjalista ds. chorób zakaźnych zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 28-10-2022 wynik naboru
  108527 Specjalista ds. chorób zakaźnych zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 28-10-2022 wynik naboru
  108176 Referendarz ds. chorób zakaźnych zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 22-10-2022 wynik naboru
  108062 Starszy specjalista ds. kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej w Biurze Kontroli 21-10-2022 wynik naboru
  107526 Starszy specjalista ds. finansowania zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 14-10-2022 wynik naboru
  107525 Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 14-10-2022 wynik naboru
  107114 Starszy inspektor ds. nadzoru importu i tranzytu w Biurze Granic 8-10-2022 wynik naboru
  106717 Starszy specjalista ds. kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej w Biurze Kontroli 2-10-2022 wynik naboru
  106640 Specjalista ds. chorób zakaźnych zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 1-10-2022 wynik naboru
  106243 Starszy specjalista ds. finansowania zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 24-09-2022 wynik naboru
  106100 Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 23-09-2022 wynik naboru
  105258 Starszy specjalista ds. kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej w Biurze Kontroli 10-09-2022 wynik naboru
  105162 Specjalista ds. chorób zakaźnych zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 10-09-2022 wynik naboru
  104619 Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 29-08-2022 wynik naboru
  104513 Starszy inspektor ds. nadzoru importu i tranzytu w Biurze Granic 28-08-2022 wynik naboru
  104221 Starszy specjalista ds. finansowania zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 21-08-2022 wynik naboru
  104094 Starszy specjalista ds. kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej w Biurze Kontroli 20-08-2022 wynik naboru
  104035 Specjalista ds. chorób zakaźnych zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 19-08-2022 wynik naboru
  103438 Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 8-08-2022 wynik naboru
  103437 Starszy inspektor ds. nadzoru importu i tranzytu w Biurze Granic 8-08-2022 wynik naboru
  102278 Starszy inspektor ds. nadzoru importu i tranzytu w Biurze Granic 19-07-2022 wynik naboru
  102277 Starszy specjalista ds. kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej w Biurze Kontroli 19-07-2022 wynik naboru
  102244 Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 18-07-2022 wynik naboru
  102121 Starszy specjalista ds. finansowo-księgowych w Biurze Budżetowo-Finansowym 17-07-2022 wynik naboru
  101187 Starszy inspektor ds. nadzoru importu i tranzytu w Biurze Granic 2-07-2022 wynik naboru
  101186 Starszy specjalista ds. kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej w Biurze Kontroli 2-07-2022 wynik naboru
  100418 Starszy inspektor ds. nadzoru importu i tranzytu w Biurze Granic 18-06-2022 wynik naboru
  100340 Referendarz ds. chorób zakaźnych zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt (ogłoszenie w celu zastępstwa) 13-06-2022 wynik naboru
  100283 Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 17-06-2022 wynik naboru
  100281 Główny specjalista ds. eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzę 17-06-2022 wynik naboru
  99662 Starszy specjalista ds. kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej w Biurze Kontroli 06-06-2022 wyniik anboru
  98980 Starszy inspektor ds. nadzoru importu i tranzytu w Biurze Granic 28-05-2022 wynik naboru
  98668 Starszy specjalista ds. płac w Biurze Budżetowo-Finansowym 23-05-2022 wynik naboru
  98425 Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 23-05-2022 wynik naboru
  98392 Starszy specjalista ds. kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej w Biurze Kontroli 20-05-2022 wynik naboru
  97869 Starszy inspektor ds. nadzoru importu i tranzytu w Biurze Granic 9-05-2022 wynik naboru
  97718 Referendarz ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 8-05-2022 wynik naboru
  97512 Główny specjalista ds. nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego 4-05-2022 wynik naboru
  97510 Główny specjalista ds. eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego 4-05-2022 wynik naboru
  97304 Inspektor ds. diagnostyki laboratoryjnej w Stanowisku ds. Laboratoriów (ogłoszenie w celu zastępstwa) 27-04-2022 wynik naboru
  96852 Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 22-04-2022 wynik naboru
  96679 Starszy inspektor ds. nadzoru importu i tranzytu w Biurze Granic 19-04-2022 wynik naboru
  96259 Starszy księgowy ds. budżetowo-finansowych w Biurze Budżetowo-Finansowym (ogłoszenie w celu zastępstwa) 7-04-2022 wynik naboru
  95550 Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 4-04-2022 wynik naboru
  95532 Starszy specjalista ds. kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej w Biurze Kontroli 4-04-2022 wynik naboru
  93573 Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej Biuro ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 7-03-2022 wynik naboru
  91821 Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Biurze ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 7-02-2022 wynik naboru
  91494 Główny specjalista ds. nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego Biuro Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego 4-02-2022 wynik naboru
  91394 Starszy inspektor ds. finansowania zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt (ogłoszenie w celu zastępstwa) 27-01-2022 wynik naboru
  91392 Starszy inspektor ds. chorób zakaźnych zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt (ogłoszenie w celu zastępstwa) 27-01-2022 wynik naboru
  91372 Główny specjalista ds. kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej w Biurze Kontroli 31-01-2022 wynik naboru
  90625 Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Biurze ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 21-01-2022 wynik naboru
  90059 Główny specjalista ds. eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego 7-01-2022 wynik naboru
  89881 Specjalista ds. współpracy międzynarodowej Biurze ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 2-01-2022 wynik naboru
  89825 Główny specjalista ds. eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego 2-01-2022 nabór anulowany

   

  *
  GIW - Główny Inspektorat Weterynarii
  WIW - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  GrIW - Graniczny Inspektorat Weterynarii

   


  Ogłoszenie o pracę z roku 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | bieżące


  ilość wyświetleń: 142997
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2015-05-06 11:50:08 Anna Witkowiak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-05-06 11:50:08 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra