Klauzula informacyjna


  Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

   

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO), Główny Lekarz Weterynarii  informuje, że:

  1. administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach zadań realizowanych przez Główny Inspektorat Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel.: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89);

  2. celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego organizowanego przez Główny Inspektorat Weterynarii zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym;

  4. Główny Lekarz Weterynarii nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile;

  5. dane osobowe będą przetwarzane do dnia upływu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru;

  6. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

  7. każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Głównym Inspektoracie Weterynarii możliwy jest kontakt pod adresem mailowym: iod@wetgiw.gov.pl lub telefonicznym: (48) 22 623 24 81;

  9. każdy, którego dane osobowe są przetwarzane w Głównym Inspektoracie Weterynarii  ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


  ilość wyświetleń: 1894
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2019-02-06 15:37:47 Krzysztof Śliwiński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-02-06 15:37:47 przez Krzysztof Śliwiński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra