Biuro Prawne


  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

  dyrektor - Manuela Rak
  telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 10 65
  faks (+ 48) 22 623 22 63
  wet@wetgiw.gov.pl

  Do zadań Biura Prawnego należy prowadzenie spraw (w tym przygotowywanie projektów zarządzeń) związanych z:

  1) obsługą prawną i legislacyjną realizacji zadań Głównego Lekarza Weterynarii i Dyrektora Generalnego, w tym w szczególności:

  a) koordynacja prac Inspektoratu związanych z:

  – opiniowaniem projektów krajowych aktów prawnych,

  – zawieraniem porozumień z jednostkami krajowymi,

  – interpelacjami posłów,

  – kontrolami prowadzonymi w Inspektoracie przez jednostki krajowe;

  b) opiniowaniem pod względem formalno-prawnym zawieranych przez Inspektorat umów międzynarodowych,

  c) wydawaniem aktów administracyjnych Głównego Lekarza Weterynarii;

  2) realizacją zadań Głównego Lekarza Weterynarii lub Dyrektora Generalnego w obszarze:

  a) organizacji i funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie:

  – zasad pobierania opłat za czynności urzędowe wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną,

  – zasad wynagradzania czynności urzędowych wykonywanych w imieniu organów Inspekcji;

  – wyznaczania do wykonywania czynności urzędowych,

  b) prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie spraw, w których Główny Lekarz Weterynarii działa jako organ II instancji lub w jednym
  z nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego,

  c) skarg i wniosków,

  d) postępowań przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i sądem I instancji,

  e) powoływania Rady Sanitarno-Epizootycznej, Rady do spraw Laboratoriów, Komisji i zespołów Głównego Lekarza Weterynarii lub Dyrektora Generalnego,

  f) udzielania zamówień publicznych, w tym zawierania umów z jednostkami,

  g) wydawania opinii prawnych w sprawach prowadzonych przez Inspektorat;

  3) reprezentacją procesową Głównego Lekarza Weterynarii oraz Dyrektora Generalnego przed sądami i trybunałami;

  4) rozpowszechnianiem w Inspektoracie informacji o krajowych aktach prawnych oraz publikacji dotyczących stosowania prawa;

  5) ustalaniem ogólnych kierunków działania i wydawanie instrukcji określających sposób postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie, o którym mowa w pkt 2 lit. a.


  ilość wyświetleń: 10443
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2015-06-05 13:10:10 Lidia Banaś
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-06-05 13:10:10 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra