Biuro do spraw Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą


  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

  dyrektor - Jolanta Orlińska-Krupa
  telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 17 17
  faks (+ 48) 22 623 14 08
  wet@wetgiw.gov.pl

  Do zadań Biura do spraw Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą należy prowadzenie spraw (w tym przygotowywanie projektów zarządzeń) związanych z realizacją zadań Głównego Lekarza Weterynarii w obszarze:

  1) dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą, w tym z Unią Europejską i organizacjami międzynarodowymi oraz służbami weterynaryjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich (z wyłączeniem prowadzenia pomocy administracyjnej w zakresie zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz); w tym:

  a) koordynacja działań Inspektoratu w ww. obszarze, w tym w ramach systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w ww. zakresie,

  b) koordynacja działań związanych z kontrolami zewnętrznymi prowadzonymi przez instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe oraz państwa trzecie, w tym koordynacja przygotowania i przekazywanie uwag i odpowiedzi na rekomendacje zawarte w raportach,

  c) organizowanie i obsługa wizyt delegacji zagranicznych na szczeblu Inspektoratu,

  d) przygotowywanie i obsługa służbowych wyjazdów zagranicznych Kierownictwa,

  e) rozpowszechnianie w Inspektoracie informacji o międzynarodowych aktach prawnych, porozumieniach i umowach,

  f) koordynacja realizacji projektów rozwojowych na rzecz państw trzecich,

  g) zgłaszanie sprostowań do unijnych aktów prawnych;

  2) rozszerzania możliwości wprowadzania polskich zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz na rynki państw trzecich, w tym:

  a) koordynacja uzgadniania z właściwą władzą państwa trzeciego wymagań weterynaryjnych, w tym weterynaryjnych świadectw zdrowia,

  b) zabezpieczenie potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie specjalnie zabezpieczanych weterynaryjnych świadectw zdrowia,

  c) ustalanie ogólnych kierunków działania i wydawanie instrukcji określających sposób postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania i dystrybucji ww. świadectw.


  ilość wyświetleń: 16694
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2015-06-05 13:05:18 Lidia Banaś
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-06-05 13:05:18 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra