Biuro do spraw Granic


  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

  dyrektor - Monika Marks
  telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 20 89
  faks (+ 48) 22 623 14 08
  wet@wetgiw.gov.pl

  Do zadań Biura do spraw Granic należy prowadzenie spraw z zakresu weterynaryjnej kontroli granicznej, innych kontroli i czynności urzędowych wykonywanych w granicznych inspektoratach weterynarii, monitoringu pozostałości i skażeń w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach przywożonych na terytorium Unii Europejskiej z krajów trzecich oraz ochrony terytorium Unii Europejskiej przed przenikaniem z krajów trzecich chorób zakaźnych zwierząt, związanych z realizacją następujących zadań Głównego Lekarza Weterynarii:

  1) kierowanie Inspekcją, w tym:

  a) ustalanie ogólnych kierunków działania i wydawanie instrukcji określających sposób postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej,

  b) koordynacja działań ww. organów, w tym w ramach systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w ww. zakresie,

  c) zarządzanie ryzykiem w ww. zakresie, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego,

  d) organizowanie szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii w ww. zakresie;

  2) prowadzenie pierwszoinstancyjnych postępowań administracyjnych
  w ww. obszarach;

  3) kontrola organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie realizacji zadań
  z ww. obszarów, w tym w zakresie przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez składy celne, składy wolnocłowe, magazyny znajdujące się w wolnych obszarach celnych oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie zaopatrywania środków transportu morskiego w komunikacji międzynarodowej w produkty niespełniające wymagań przywozowych;

  4) nadzór nad przepływem informacji w ramach unijnego weterynaryjnego systemu informatycznego wspierającego kontrole urzędowe w przywozie i przewozie.


  ilość wyświetleń: 18236
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2015-06-02 12:34:25 Lidia Banaś
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-06-02 12:34:25 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra