Biuro Budżetowo-Finansowe


  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

  dyrektor w/z 
  telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 10 65
  faks (+ 48) 22 623 22 63
  wet@wetgiw.gov.pl

  Do zadań Biura Budżetowo-Finansowego należy prowadzenie spraw (w tym przygotowywanie projektów zarządzeń) związanych z realizacją przez Głównego Lekarza Weterynarii (jako dysponenta II i III stopnia) lub Dyrektora Generalnego zadań w zakresie:

  1) finansów publicznych, za wyjątkiem zadań związanych z audytem wewnętrznym oraz koordynacją kontroli zarządczej;

  2) odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

  3) rachunkowości;

  4) Kodeksu pracy oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, w zakresie dotyczącym planowania i realizacji funduszu wynagrodzeń i innych funduszy związanych ze świadczeniami na rzecz pracowników, prowadzenia dokumentacji dotyczącej naliczania i wypłaty wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników, naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON oraz zobowiązań podatkowych;

  5) zamówień publicznych, w zakresie dotyczącym planowania oraz ustalania wartości zamówienia.


  ilość wyświetleń: 9571
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2015-06-05 13:18:16 Lidia Banaś
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-06-05 13:18:16 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra