do góry ^
  • Jesteś tutaj
  • Główny Inspektorat Weterynarii

Stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego


Do zadań Stanowiska do spraw Zarządzania Kryzysowego należą sprawy związane z koordynacją działań Inspektoratu oraz Inspekcji Weterynaryjnej w ramach zarządzania kryzysowego związanego z  weterynarią, udzielaniem informacji publicznej oraz obsługą udziału Głównego Lekarza Weterynarii w pracach komisji i zespołów zadaniowych (wewnętrznych i zewnętrznych), a w szczególności:

1)    w ramach zarządzania kryzysowego:

a)    zarządzanie ryzykiem, w tym dokonywanie analizy i oceny zagrożeń, prowadzenie katalogu zagrożeń oraz ich monitorowanie;
b)    koordynacja zadań planistycznych i programowych z zakresu zarządzania kryzysowego;
c)    koordynacja zadań z zakresu przeciwdziałania, zapobiegania i likwidacji skutków zdarzeń kryzysowych, w tym opracowywanie optymalnych rozwiązań pojawiających się sytuacji kryzysowych;
d)    koordynacja przygotowania i wdrażanie procedur związanych
z zarządzaniem kryzysowym, w tym współpraca z innymi jednostkami;
e)    koordynacja przepływu informacji o zagrożeniach;
f)    obsługa Głównego Lekarza Weterynarii w sprawach zarządzania kryzysowego, w tym:

-    organizacja funkcjonowania i udział w Zespole Zarządzania Kryzysowego Głównego Lekarza Weterynarii;
-    przygotowanie i merytoryczna obsługa udziału Głównego Lekarza Weterynarii w ramach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Radzie Ministrów;
-    przygotowywanie informacji medialnych;

2)    obsługa informacyjna i prasowa Głównego Lekarza Weterynarii, w tym:

a)    prowadzenie ewidencji wniosków i odpowiedzi w sprawach udostępniania informacji publicznej i jej ponownego wykorzystania, oraz udostępnianie wymaganych przez ustawę informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu, 
b)    udzielanie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz prawa prasowego, w zakresie wniosków mediów;

3)    przygotowanie i merytoryczna obsługa udziału Głównego Lekarza Weterynarii w posiedzeniach zespołów zewnętrznych, w tym Komisjach Sejmu i Senatu.

 osoba odpowiedzialna
wytworzenie 2016-12-05 Lidia Banaś
wprowadzenie 2016-12-05 16:04:54 przez Sebastian Sporniak
treść opublikowana 2016-12-05 16:04:54 przez Piotr Maciejczyk

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej