do góry ^
  • Jesteś tutaj
  • Główny Inspektorat Weterynarii

Stanowisko do spraw Laboratoriów


ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Anna Majewska
telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 10 65
faks (+ 48) 22 623 22 63
wet@wetgiw.gov.pl

 

Do zadań Stanowiska do spraw Laboratoriów należy realizacja zadań związanych z diagnostyką laboratoryjną, a w szczególności:


1) ustalanie ogólnych kierunków działania oraz szczegółowych zasad postępowania laboratoriów wchodzących w skład struktury Inspekcji Weterynaryjnej oraz laboratoriów zatwierdzonych;

2) zarządzanie ryzykiem w zakresie diagnostyki weterynaryjnej, na podstawie analizy i oceny danych uzyskiwanych w wyniku prowadzonych spraw;

3) prowadzenie spraw związanych z:

a) postępowaniami  wyjaśniającymi  związanymi  z programami wskazanymi w pkt 6,
b) powołaniem i funkcjonowaniem Rady do spraw Laboratoriów,
c) zgłoszeniami w ramach systemu RASFF, dotyczącymi wykrycia substancji niedozwolonych lub pozostałości,
d) opracowywaniem i wdrażaniem strategii badań laboratoryjnych oraz weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej,
e) wyznaczaniem laboratoriów do prowadzenia badań urzędowych;

4) prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie zatwierdzania laboratoriów;

5) prowadzenie:

a) wykazu laboratoriów zatwierdzonych,
b) wykazu krajowych laboratoriów referencyjnych,
c) wykazu innych laboratoriów, których obowiązek prowadzenia i publikowania wynika z przepisów Unii Europejskiej;

6) koordynowanie działań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie opracowywania krajowych programów dotyczących:

a) monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach,
b) badań kontrolnych pozostałości dioksyn;

7) koordynowanie oraz kontrolowanie wykonywania zadań przez laboratoria urzędowe, w tym w zakresie funkcjonowania systemu informatycznego CELAB.

 

 osoba odpowiedzialna
wytworzenie Lidia Banaś
wprowadzenie 2015-06-05 13:27:59 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-06-05 13:27:59 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej