2017 - Zaproszenie do składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym


  Główny Inspektorat Weterynarii zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym prowadzonym na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w celu  umożliwienia Głównemu Inspektoratowi Weterynarii, uzyskania doradztwa, które może znaleźć zastosowanie podczas opisywania przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i umowy w postępowaniu na „Zakup i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych Głównego Inspektoratu Weterynarii.

   

  Ogłoszenie o dialogu

  Załącznik nr. 1 - wykaz lokali

  Załącznik nr. 2 - Formularz wniosku

   

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 3366
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2017-08-18 15:25:10 Marcin Maliszewski
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-08-18 15:25:10 przez Piotr Maciejczyk
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra