do góry ^

Opłaty skarbowe


Opłata skarbowa od decyzji administracyjnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz poz. 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), wydanie decyzji administracyjnej podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Zgodnie z art. 8 ww. ustawy, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. W świetle art. 12 tej ustawy organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). W związku z powyższym opłatę należy uiścić w kasie lub na rachunek Urzędu M. St. Warszawy Dz. Śródmieście.

Nieuiszczenie należności skutkować będzie zwrotem wniosku, stosownie do treści art. 261 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dane do wpłaty:

Adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,
NIP: 526-26-54-610
Numer konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Tytułem: Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 2 oraz cz. IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł.

Zgodnie z art. 8 ww. ustawy, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. W świetle art. 12 tej ustawy organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). W związku z powyższym opłatę należy uiścić w kasie lub na rachunek Urzędu M. St. Warszawy Dz. Śródmieście.

Dane do wpłaty:

Adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,
NIP: 526-26-54-610
Numer konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Tytułem: Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

 osoba odpowiedzialna
wytworzenie Lidia Banaś
wprowadzenie 2017-09-09 10:55:35 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2017-09-09 10:55:35 przez Piotr Maciejczyk

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej